بانک مرکزی «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

WW
INCOTERMS 2010
اکتبر 22, 2018
bakhshname_icon
بخشنامه صنعت معدن و تجارت در خصوص تغییرات جدید گروه های کالایی یک، دو و سه
ژانویه 1, 2019
GetImage.aspx

در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند «۱» مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند «۲» مصوبه یادشده از یک‌سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۹۷.۲۱۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۲۰ از سوی دیگر، بدین‌وسیله «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

۱- کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارایه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.

۲- بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.

۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک‌میلیون یورو، بیش از یک‌میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف) تا یک‌میلیون یورو

 • از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
 • در ازای واردات کالا و خدمات موردنیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود).
 • به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کند (واردات در مقابل صادرات غیر).
 • به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کند.

ب) بیش از یک‌میلیون یورو تا سه میلیون یورو

 • مکلف است ۵۰ درصد ارز صادراتی را به «سامانه نیما» واگذار کند.
  تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
 • مابقی ارز را باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
 • در ازای واردات کالا و خدمات موردنیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود).
 • به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کند (واردات در مقابل صادرات غیر).
 • به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کند.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

 • مکلف‌ است ۷۰ درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه کند.
  تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
 • مابقی ارز را باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
 • در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی موردنیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود).

د) بیش از ده میلیون یورو

 • مکلف‌اند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه نماید.
  تبصره: تا سقف یک‌میلیون از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است.
 • مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
 • در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی موردنیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.

تبصره: فروش در «سامانه نیما» بیش از درصد مشخص‌شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.

۴- کلیه صادرات انجام‌گرفته از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ مشمول این مصوبه خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*